فوق دیپلم ادبیات!!

اول‌اش که ازم پرسیدند مدرک‌ات چی -است (؟) گفتم: فوق دیپلم ادبیات!!
از تمام کسان‌ای که فوق دیپلم ادبیات دارند عذرخواهی می‌کنم!

(موقع‌ای که ما آگهی استخدام داشتیم و یک نفر توو مصاحبه عین حقیقت را نمی‌گفت، من فوری متوجه می‌شدم. چون گفتن رشته‌ی تحصیلی دیگه مکث کردن و نگاه کردن به سقف ندارد!! وای که چه قدر اتفاقات کمیک توو این مصاحبه‌ها می‌افتاد. اگر تعریف‌اش را شروع کنم به این زودی‌ها تمام نمی‌شود.)

بعد پرسیدند قبلاً چه کاره بوده‌ای؟ گفتم کارگزار شرکت یارو!!
از تمام کسان‌ای که کارگزار یک شرکت‌ای هستند عذرخواهی می‌کنم!

/ 0 نظر / 110 بازدید